Ipipi phakathi egolo


 • oMama AbaziThandelayo uKubhejwa
 • Mngani uPhethe Into eNjee
 • Umthondo ungena egolo uyabhejwa kakhulu
 • Wangibhebha strong
 • Ungayikhulisa kanjani ipipi
 • BLACK and WHITE
 • oMama AbaziThandelayo uKubhejwa

  Upakishile mani. Amathanga mangaka nezinqe zikhona. Konke ku tight akuyizo izinqe ezithirizayo namathanga adikizelayo. UVicky Smith intokazi eko 30 something. Ngisebenza nayo kwidepartment of education yona ingaphakathi ema office mina ngiwudriver ngina 34 iminyaka. Noma ngingamjwayele kakhulu lomlungu siyazana. Ungibiza ngo Good luka ehlulwa igama lami engalethiwa ubaba uGudluka. Namuhla izulu liguqubele. Angazi lomlungu ubengalibonanga yini. Uvele wagqoka itop ne skirt nesigqebhe esimnyama.

  Amathanga amhlophe ahleli obala. Vele abe mhlophe kakhulu abe sexy. Pho upakishile yini lomlungu. Ngingene eoffice lakhe ehleli esihlalweni ebhale u 4. Do I look good? I also speak a little bit of Zulu. Usuku lonke ngilokhu ngicabangana nalomlungu. Ngilokhu ngiwacabange njalo lamathanga. Ngizwe kahle engihalisa namuhla. Ngize ngizibuze ukuthi yimi impela engiqhanyeliswa umlungu.

  Phela ngazi kahle abelungu abahalisi. Ithanga lomlungu liyefana nesitho nesandla. Izulu seliyana. Nami sengishayisile,sengihamba ngemoto yami. Ngikhumbule ngimbonile ukuthi akahambi ngemoto yakhe. Ngivule umnyango angene.

  Angene ahlale kwi front seat. Isiketi sakhe esimnyama senyuke sibe sifushane kakhulu. Ngiwabone kahle amathanga alomlungu awahlanganise. Asoft kamnandi awanazisihla. Uvele ume umthondo wami.

  Ngingazi ukuthi ngingaqala ngithini kodwa kulomlungu. Ngiphoseke phakathi. Ngihlale kusofa axhume iketela. Abuye nama biscuits. Lapho ethi uyawafaka esosweni avele achitheke phansi. Mina ngiguqe ngamadolo yena avele agovoze ngiwabone ngaphakathi amathanga ngize ngiyobona isibumbu siqumbe ephentini elimhlophe.

  Lapho umthondo wami wehluleke uvele uqumbe ebhulukweni ukuqhanyelwa. Ngehluleke nokucosha lama biscuits ngimane ngikhamise. Ngehluleke ukuphendula ngizwe umthondo wami sengathi uyephuka ebhulukweni. Asheshe abone ukuthi angisacwayizi ngiphefumulela phezulu ngiphefumulela phezulu ngigqolozele isibumbu. Abheke phakathi kwemilenze yakhe abe nokwethuka. Acishe awe abambelele ehlombe ngesisodwa isandla,nami ngizame ukumbamba kodwa ngibambe edolweni.

  Ngesinye isandla singene ngaphakathi kwethanga. Ngithi ukulipholisha ithanga ngimhlebele endlebeni. Ngisithinte isibumbu somlungu. Ngiqale ngisiphulule sisephentini. Amathanga awavule onke. Mina ngizibone sengingene phakathi kwawo. Sibukane ezinhlamvini zamehlo. Ayi ke siqale sincelane. Umthondo wami osebhulukweni ugqula isibumbu esisephentini. Ngiyezwa ngiyalimala. UVicky ehlise isandla angivule uziphu.

  Abuye nawo umthondo. Usunjani ukuqhanyelwa. Sekungathi uyaconsa okungamanzana phambili. Uye uthi gqu esibunjini somlungu esisephentini. Amathanga akhe awuthinte awufumeze emaceleni. Lapho sekuthi angidubule isibumbu ngisichamele ephentini ngichamele namathanga akhe. Awu kodwa uma ingenzeka leyonto ngabe ngilimele ngingakambhebhi lomlungu ngizwe elimhlophe igolo ukuthi limnandi kanjani. Angiphushe kancane angibhekise phezulu. Umthondo uqonde mpo phezulu.

  Alibambe ipipi alivule. Alimunye ngesikhulu isineke. Lapho nami sengifake iminwe emibili ngimdlokodla ingquza ngayo. Angincele isikhashana bo. Ngiyizwe imnandi lena yokuncelwa ipipi. Phela thina boGudluka asiyijwayele. Sazi ukuthi umthondo ufakwa engquza kuphela.

  Anele angaqeda ukungincela abuye ngenhla ahlale ngendunu ebusweni bami. Nami ngifunde kwezami ukuthi mangimncele. Ngimgxishe lonke ulimi engquza. Ngincele umsunu. Ngimuzwe ebubula ngaphezulu umlungu. Ngilizwe selimanzi kakhulu igolo ngilincela.

  Anyuse isiketi angixamazalele. Ugqoke ipencil shoe emnyama unkabi lo. Naye imenza abe more sexy. Ahlale phezu kwami. Alibambe ipipi. Awu asho awuhlohle umthondo egolo umntanomlungu. Ehle kancane awumanzise ngamanzi egolo. Abuye enyuke engathi uyawukhipha. Abuye ehle. Ehle aye athi gqi ume ngamasende umthondo esemunye wonke engquza. Limnandi igolo lalomlungu kodwa alehlukile kwelabantu. Ubumnandi bengquza ngibuzwe kahle ukuthi abunabuhlanga. Ngihlikihla umthondo ezindebeni zegolo. Usekhumule ne top wasala ngobra.

  Ngilokhu ngimpholisha umzimba wakhe ololongekile ngimpotoze namabele. Izinwele zakhe ezigold ezifika emahlombe sezilokhu ziyikizela ziya phansi naphezulu. Ngilele ngibheke phezulu ngimphulula ngezandla amathanga,Yena wehla uyenyuka uyafenda.

  Sekuyakhalwa lapha endlini. Amasende ede emenwaya umsunu uma sifendana. Fuck me harder my darling. I am cooooommmiiiiing! Ngimphendule ngimbhekise phezulu ngimsantuzise ingquza yonke. Ngithi ukuwubuka umsunu womlungu.

  Mngani uPhethe Into eNjee

  Ezempilo Ungayikhulisa kanjani ipipi Amadoda amaningi ake abuza indlela yokukhulisa ipipi yesimo semvelo. Okujikeleza kunetha kukhulu kakhulu kulokhu futhi kukhona kusuka kumaphilisi kuya kumaphampu wokuhlanza akusiza ukuthi ube nepipi elikhulu. Futhi kungukuthi umuntu wesilisa akaze ajabule ngosayizi wepipi lakhe. Uhlala efuna okungaphezulu noma akufune ngenye indlela noma ucabanga ukuthi akayinikezi injabulo edingekayo kowesifazane. Kusukela ekuphepheni nasekungaqiniseki ngokwazi ukuthi ngabe ipipi lakho lingakanani noma cha, amakhambi ahlukile azalwa akwazi ukuguqula usayizi wenduku yakho.

  Kulesi sihloko sizokufundisa ukuthi ungayikhulisa kanjani ipipi ngendlela yemvelo nefakazelwe. Indlela yesayensi Lapho bekutshela okuthile ngalokhu, into ejwayelekile ukucabanga ukuthi ayikho. Izinkampani zokukhangisa nezikhulu zidlala ethembeni lamadoda ampofu acabanga ukuthi induku yabo ayilethi injabulo kubantu besifazane. Kungenxa yalokhu ukuthi izinkampani eziningi zizuza ngamakhambi we-phantom athembisa ukukwenza ipipi elikhulu lapho okuwukuphela kwento enkulu kungumshini okushiya kuphothifoliyo yakho.

  Ukuze usekele iqiniso lokukhulisa ipipi ngendlela engokwemvelo, ephephile futhi efakazelwe ngokuphelele, kuyadingeka ukuyikhombisa ngendlela nangesifundo sesayensi lapho imiphumela ingabonakala khona. Ukungabaza kungasuswa uma usuyibonile indlela yokwandisa usayizi welungu lakho ngamasentimitha ambalwa futhi ngaleyo ndlela uzuze usayizi omuhle wepipi. Kuya ngomuntu nemikhuba yakhe, izimo zokuphila, njll.

  Ukwanda okwenziwe kwehlukile. Noma kunjalo, kukhona ubudlelwane obuphephile phakathi kosayizi ngaphambi nangemva kwendlela yokwandisa ipipi.

  Le ndlela esikhuluma ngayo isuselwa kumhlahlandlela wokuzivocavoca onikezelwe ngokuphelele kulo mgomo futhi waboniswa ngaphambilini. Umthondo ungumsipha owodwa futhi othi, noma usebenza ngokuhlukile, uma usebenza futhi uvuselelwa ungakhula. Ukuphepha okuqinisekisayo ukuthi izinkinga aziveli njengoba kungenzeka ngezindlela zokuhlinza. Indlela yokukhulisa ipipi Iqiniso lokuthi le ndlela iyashesha futhi isebenza kahle kakhulu yenza abantu abaningi bangabaze ubuqiniso bayo. Kodwa-ke, sizokufakazela ngobufakazi besayensi nemiphumela etholakele.

  Yize amaphilisi okukhulisa ipipi esebenza ngempumelelo, angamakhemikhali esiwangenisa emzimbeni futhi anomthelela wesikhashana. Esikufunayo ukwandiswa kwangempela, okusebenzayo nokuhlala isikhathi eside. Kunezifundo ezimbalwa ezikhethekile ezikhulisweni kwepipi ezingakuqinisekisa ngempumelelo yangempela, ngakho-ke ulahlekelwa yithemba kuzo.

  Ibhuku " Umthondo Master « Isichaza kahle isimo lapho amadoda amaningi edumele khona ngobukhulu belungu labo futhi inikezela ngochungechunge lokuzivocavoca okuhlelwe ngempumelelo yangempela. Ngazo ungandisa usayizi kokubili ngobude nangobubanzi. Download Umthondo Master Book Ngabe ufuna ukukhulisa ilungu lakho? Thola iPenis Master Book bese uqala ukusebenza ngokuba nepipi elikhulu, uzowubona umehluko: Lokhu kufana nokufuna ukuzuza ubukhulu bemisipha.

  Ukuze ube nemiphumela, kufanele uhlale njalo futhi wenze izinto kahle. Ukuzivocavoca kufanele kwenziwe ngendlela efanele ukuze ipipi lingatholi monakalo ngesikhathi sokukhula. Ukuhlolwa kwesayensi UDkt Brian Alfred Richards wayengusosayensi wokuqala owavikela ukuthi kungenzeka ukuthi umthondo ungalulwa ngo Ucwaningo olwenziwe lwakhuthazwa "Indlela yeChartham".

  Le ndlela yenziwe nguDkt Robert Chartham, isazi sezocansi. Ukwenza lokhu kuhlola, iqembu elithile lamadoda lazinikela ngokuzithandela ukuthi ama-phallus awo akhuliswe nguDkt. Amadoda angama akhethwe ngokungahleliwe. Isigamu sisebenzise indlela yeChartham nenye ingxenye ezinye izindlela ezahlukahlukene. Ngaleyo ndlela, ubungabona ukuthi iyiphi ebisebenza kangcono ekukhuliseni ipipi.

  Njengoba ukuhlolwa kuqhubeka, bekwenzeka ukuhlaziya izici ezahlukahlukene ezibalulekile empilweni yendoda ngayinye. Omunye wabo wayenezinkinga ezithile zenhlalo nezomndeni ezazimbangela ukucindezeleka. Akekho noyedwa kulaba bantu abenziwe ukuhlolwa owayene-micropenis. Ucwaningo luthathe izinyanga ezi-3 sezizonke futhi kwenziwa izilinganiso ezahlukahlukene ezigulini njengoba isikhathi sihamba. Izilinganiso zithathwe esimweni sokulungiswa okuphezulu ukuqinisekisa ukuthi imiphumela ibingokoqobo.

  Ukwenza lokhu, umbusi wayebekwa ethanjeni le-pubic futhi kwathathwa isilinganiso. Isilinganiso seteyipu esiguquguqukayo sasetshenziselwa ukushuba. Ngemuva kwezilinganiso, kutholakale ukuthi izifundo zeChartham Method zikhuphule izilinganiso zazo kuze kufike kumasentimitha angaba ngu-4 kokubili ubude nobukhulu. Ngakolunye uhlangothi, enye ingxenye engasebenzisanga le ndlela ayikhombisanga ukuthuthuka.

  Ingabe usuvele uziqinisekisile? Ungabe usacabanga ngakho, landa incwadi yomthondo oyinhloko ngokuchofoza lapha y khulisa usayizi wenduku yakho njengokuthanda kwakho. Indlela yokuguqula Lapho impumelelo yale ndlela ifakazelwa, yaba yinto eyashintsha ngokuphelele. Ishicilelwe kumagazini Ijenali YaseBrithani Yezokwelapha ngiphetha ngokuthi izindlela ziyasebenza ngempela.

  Izikhala zezicubu ilungu lowesilisa elinazo zingakhuphuka, okwenza kube lula ukuthola igazi eliningi ngokwakhiwa ngakunye. Yile ndlela ekhula ngayo ngosayizi. Ungakwazi ukukhulisa ipipi lakho futhi uthuthukise izinkinga zakho zokuzethemba, ngaleyo ndlela uthuthukise impilo yakho yezocansi nabo bonke ubudlelwano onabo. Le ndlela inezici ezimbalwa ezibalulekile obekufanele bazicabangele ukuze zisebenze: Ukuzivocavoca akusebenzi epeni kuphelaEsikhundleni salokho, afaka ezinye izicubu ezinqeni, i-gluteus, nezisu ezingezansi zesisu.

  Amanzi ashisayo adinga ukusetshenziswa ngaphambi nangemva kokuzivocavoca ukugwema ukulimala kwepipi nokwandisa ukusebenza kokuzivocavoca. Eminye imassage yokuvuselela kufanele yenziwe endondeni. Kungase kudingeke ukusetshenziswa kwepompo yokuphumula ukuze igazi eliningi likwazi ukugxila emthondweni kanye nemiphumela eyandisiwe.

  Njengoba ukwazi ukubona, ngale ndlela ungazi ukuthi ungayikhulisa kanjani ipipi ngendlela yemvelo, ephephile futhi esebenzayo. Ngiyethemba nina bafana ninenhlanhla ngendlela yeChartham.

  Ngiyezwa ngiyalimala. UVicky ehlise isandla angivule uziphu. Abuye nawo umthondo. Usunjani ukuqhanyelwa. Sekungathi uyaconsa okungamanzana phambili. Uye uthi gqu esibunjini somlungu esisephentini.

  Umthondo ungena egolo uyabhejwa kakhulu

  Amathanga akhe awuthinte awufumeze emaceleni. Lapho sekuthi angidubule isibumbu ngisichamele ephentini ngichamele namathanga akhe. Awu kodwa uma ingenzeka leyonto ngabe ngilimele ngingakambhebhi lomlungu ngizwe elimhlophe igolo ukuthi limnandi kanjani.

  Angiphushe kancane angibhekise phezulu. Umthondo uqonde mpo phezulu. Alibambe ipipi alivule. Alimunye ngesikhulu isineke. Lapho nami sengifake iminwe emibili ngimdlokodla ingquza ngayo. Angincele isikhashana bo. Ngiyizwe imnandi lena yokuncelwa ipipi. Phela thina boGudluka asiyijwayele. Sazi ukuthi umthondo ufakwa engquza kuphela.

  Wangibhebha strong

  Anele angaqeda ukungincela abuye ngenhla ahlale ngendunu ebusweni bami. Nami ngifunde kwezami ukuthi mangimncele. Ngimgxishe lonke ulimi engquza. Ngincele umsunu. Ngimuzwe ebubula ngaphezulu umlungu.

  Ungayikhulisa kanjani ipipi

  Ngilizwe selimanzi kakhulu igolo ngilincela. Anyuse isiketi angixamazalele. Ugqoke ipencil shoe emnyama unkabi lo. Naye imenza abe more sexy. Ahlale phezu kwami. Alibambe ipipi. Awu asho awuhlohle umthondo egolo umntanomlungu.

  Ehle kancane awumanzise ngamanzi egolo. Abuye enyuke engathi uyawukhipha. Abuye ehle. Ehle aye athi gqi ume ngamasende umthondo esemunye wonke engquza.

  BLACK and WHITE

  Limnandi igolo lalomlungu kodwa alehlukile kwelabantu. Ubumnandi bengquza ngibuzwe kahle ukuthi abunabuhlanga. Ngihlikihla umthondo ezindebeni zegolo. Usekhumule ne top wasala ngobra. Ngilokhu ngimpholisha umzimba wakhe ololongekile ngimpotoze namabele. Izinwele zakhe ezigold ezifika emahlombe sezilokhu ziyikizela ziya phansi naphezulu.

  Ngilele ngibheke phezulu ngimphulula ngezandla amathanga,Yena wehla uyenyuka uyafenda. Sekuyakhalwa lapha endlini. Amasende ede emenwaya umsunu uma sifendana. Fuck me harder my darling. I am cooooommmiiiiing! Ngimphendule ngimbhekise phezulu ngimsantuzise ingquza yonke. Ngithi ukuwubuka umsunu womlungu. Ngiwugwabule ngomthondo ngifende ngidla igolo.

  Avuse ikhanda nami ngibheke phansi. Siwubuke umthondo uphuma ungena egolo. Umthondo wami uvele ube mnyama kakhulu. Amathanga kaVicky nembobo yengquza lapho kuhlangana khona umthondo negolo kube mhlophe kakhulu. Lokho nje kuqhanyelise kakhulu. Nami ngizwe isidoda siza ngomkhulu umjaho. I want to taste that Zulu cum. Uhlala efuna okungaphezulu noma akufune ngenye indlela noma ucabanga ukuthi akayinikezi injabulo edingekayo kowesifazane. Kusukela ekuphepheni nasekungaqiniseki ngokwazi ukuthi ngabe ipipi lakho lingakanani noma cha, amakhambi ahlukile azalwa akwazi ukuguqula usayizi wenduku yakho.

  Kulesi sihloko sizokufundisa ukuthi ungayikhulisa kanjani ipipi ngendlela yemvelo nefakazelwe. Indlela yesayensi Lapho bekutshela okuthile ngalokhu, into ejwayelekile ukucabanga ukuthi ayikho. Izinkampani zokukhangisa nezikhulu zidlala ethembeni lamadoda ampofu acabanga ukuthi induku yabo ayilethi injabulo kubantu besifazane.

  Kungenxa yalokhu ukuthi izinkampani eziningi zizuza ngamakhambi we-phantom athembisa ukukwenza ipipi elikhulu lapho okuwukuphela kwento enkulu kungumshini okushiya kuphothifoliyo yakho. Ukuze usekele iqiniso lokukhulisa ipipi ngendlela engokwemvelo, ephephile futhi efakazelwe ngokuphelele, kuyadingeka ukuyikhombisa ngendlela nangesifundo sesayensi lapho imiphumela ingabonakala khona.

  Ukungabaza kungasuswa uma usuyibonile indlela yokwandisa usayizi welungu lakho ngamasentimitha ambalwa futhi ngaleyo ndlela uzuze usayizi omuhle wepipi. Kuya ngomuntu nemikhuba yakhe, izimo zokuphila, njll. Ukwanda okwenziwe kwehlukile. Noma kunjalo, kukhona ubudlelwane obuphephile phakathi kosayizi ngaphambi nangemva kwendlela yokwandisa ipipi. Le ndlela esikhuluma ngayo isuselwa kumhlahlandlela wokuzivocavoca onikezelwe ngokuphelele kulo mgomo futhi waboniswa ngaphambilini.

  Umthondo ungumsipha owodwa futhi othi, noma usebenza ngokuhlukile, uma usebenza futhi uvuselelwa ungakhula. Ukuphepha okuqinisekisayo ukuthi izinkinga aziveli njengoba kungenzeka ngezindlela zokuhlinza.

  Indlela yokukhulisa ipipi Iqiniso lokuthi le ndlela iyashesha futhi isebenza kahle kakhulu yenza abantu abaningi bangabaze ubuqiniso bayo. Kodwa-ke, sizokufakazela ngobufakazi besayensi nemiphumela etholakele. Yize amaphilisi okukhulisa ipipi esebenza ngempumelelo, angamakhemikhali esiwangenisa emzimbeni futhi anomthelela wesikhashana. Esikufunayo ukwandiswa kwangempela, okusebenzayo nokuhlala isikhathi eside. Kunezifundo ezimbalwa ezikhethekile ezikhulisweni kwepipi ezingakuqinisekisa ngempumelelo yangempela, ngakho-ke ulahlekelwa yithemba kuzo.

  Ibhuku " Umthondo Master « Isichaza kahle isimo lapho amadoda amaningi edumele khona ngobukhulu belungu labo futhi inikezela ngochungechunge lokuzivocavoca okuhlelwe ngempumelelo yangempela. Ngazo ungandisa usayizi kokubili ngobude nangobubanzi. Download Umthondo Master Book Ngabe ufuna ukukhulisa ilungu lakho?

  Thola iPenis Master Book bese uqala ukusebenza ngokuba nepipi elikhulu, uzowubona umehluko: Lokhu kufana nokufuna ukuzuza ubukhulu bemisipha. Ukuze ube nemiphumela, kufanele uhlale njalo futhi wenze izinto kahle. Ukuzivocavoca kufanele kwenziwe ngendlela efanele ukuze ipipi lingatholi monakalo ngesikhathi sokukhula. Ukuhlolwa kwesayensi UDkt Brian Alfred Richards wayengusosayensi wokuqala owavikela ukuthi kungenzeka ukuthi umthondo ungalulwa ngo Ucwaningo olwenziwe lwakhuthazwa "Indlela yeChartham".

  Le ndlela yenziwe nguDkt Robert Chartham, isazi sezocansi.


  thoughts on “Ipipi phakathi egolo

  • 31.07.2021 at 03:41
   Permalink

   I consider, that you are mistaken. Let's discuss it. Write to me in PM, we will communicate.

   Reply
  • 04.08.2021 at 03:00
   Permalink

   I think, that you are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM.

   Reply
  • 05.08.2021 at 18:30
   Permalink

   I apologise, but, in my opinion, you are mistaken. I can defend the position.

   Reply
  • 06.08.2021 at 00:52
   Permalink

   Listen, let's not spend more time for it.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *